Grænar áherslur

Í hverfisskipulagi er lögð áhersla á að auka trjágróður og fjölga gróðurkerjum á opnum svæðum. Við uppbyggingu þróunarsvæða verður gætt að gróðurþekju, grasflötum og trjágróðri.

Vilji er til að auka hlutfall almenningsrýma; bæði hverfisgarða, dvalarsvæða og svokallaðra kyrrlátra svæða, í öllum hverfum borgarhlutans.
Hlúð verður að upprunalegum gróðri á svæðinu og þess gætt að ekki sé dregið úr gegndræpu yfirborði í hverfinu og að notast sé við ofanvatnslausnir sem skila vatni í jarðveginn þar sem við á.

Í hverfisskipulagi er lögð áhersla á að auka trjágróður og fjölga gróðurkerjum á opnum svæðum

Hljóðvist bætt í öllum hverfum

Gott aðgengi að opnum svæðum og grænar áherslur í skipulagi stuðla að bættri lýðheilsu borgarbúa. Í hverfisskipulaginu er stefnt að því að setja skilmála til að skilgreina og styrkja opin svæði í sessi, s.s. hverfisgarða, dvalar- og leiksvæði og sérstök kyrrlát svæði, auka gegndræpt yfirborð, vernda gróður fyrir ónauðsynlegu raski og styðja við frekari gróðurrækt á lóðum og borgarlandi.

Í vinnutillögunum er einnig lögð áhersla á að efla hverfisanda og samfélagsvitund með hverfistorgum eða -görðum víðs vegar um hverfin. Þessi svæði gætu jafnframt verið vettvangur fyrir ýmsar uppákomur, svo sem árstíðabundin markaðstorg og staðir fyrir list í almenningsrými, sem skapað getur ný kennileiti innan hverfanna.

Úrgangur og flokkun

Undanfarin ár hefur verið mikil áhersla á aukna sorpflokkun og endurnýtingu. Á næstu árum má gera ráð fyrir að enn frekari kröfur verði gerðar til flokkunar við heimili og vinnustaði til að lágmarka það magn sem fer til urðunar.
Fram komu skýrar raddir í samráðinu við íbúa og hagsmunaaðila í upphafi hverfisskipulagsvinnunnar að setja þyrfti upp fleiri grenndarstöðvar fyrir endurvinnslu og stuðla að frekari sorpflokkun hjá bæði almenningi og fyrirtækjum.

Djúpgámar
Í vinnutillögum hverfisskipulagsins verða kynntir skilmálar sem eiga að auðvelda flokkun á heimilum og vinnustöðum. Þeir fela í sér að á öllum lóðum verður heimilt að byggja skýli, gerði eða geymslu innan lóðarinnar fyrir úrgang.
Við fjölbýlishús og atvinnuhúsnæði verður einnig heimilt að koma fyrir gámum á yfirborði eða djúpgámum.
Staðsetning og umgjörð grenndarstöðva verður tekin til skoðunar í samráði við íbúa við gerð hverfisskipulagsins. Meðal annars hvort fjölga eigi djúpgámum og hvar þá.
Ný grenndarstöð var opnuð á dögunum við horn Sigtúns og Gullteigs. Grenndarstöðin við Laugalæk/Hrísateig er eina grenndarstöðin í borgarhlutanum sem er komin með djúpgáma.

 

Grenndarstöð með djúpgámum
Mynd: Dagný Bjarnadóttir

Borgarbúskapur
Búið er í haginn fyrir borgarbúskap og matjurtarækt íbúa á borgarlandi og á eigin lóðum í takt við áherslur um sjálfbærni og vistvænni hverfi. Óskað er eftir hugmyndum íbúa um borgarbúskap á borgarlandi.
https://skjol.hvsk.is/leidbeiningar/Leidb-Hvsk-Borgarbuskapur.pdf

Óskað er eftir hugmyndum íbúa um borgarbúskap á borgarlandi

Hleðslustöðvar fyrir rafbíla
Aðstæður til notkunar vistvænna orkugjafa verða bættar með hleðslustöðvum fyrir rafbíla á borgarlandi.

Uppbygging í og við Sæbrautarstokk

Hugmyndaleit um uppbyggingu í og við fyrirhugaðan Sæbrautarstokk sem er hluti af framkvæmd við Borgarlínu hefur verið til umfjöllunar í ráðum borgarinnar. Samþykkt hefur verið að vinna áfram með tillögu Arkís, Landslags og Mannvits. Í tillögunni er m.a. gert ráð fyrir svokölluðu Vogatorgi við  eina af megin skiptistöðvum Borgarlínu. Vogatorg er nýtt og fjölbreytt miðsvæði sem býður upp á verlsun, þjónustu og atvinnuhúsnæði í bland við íbúðauppbyggingur. Byggðamynstur er nokkuð fjölbreytt, en lögð er áhersla á að ný byggð falli vel að fyrirliggjandi byggð. Vesturjaðar svæðisins einkennist af stakstæðum, smágerðum byggingum sem vísa til byggðamynsturs Vogahverfis. Til austurs er gert ráð fyrir stærri byggingum og er meiri áhersla á randbyggð á þeim hluta svæðisins, rétt eins og í skipulagi Vogabyggðar.
Sjá nánar hér:  01 | Skipulag Reykjavíkur (reykjavik.is)

Með tilkomu Sæbrautarstokks mun hverfin vestan og austan Sæbrautar tengjast með góðum grænum svæðum fyrir gangandi og hjólandi umferð.

Nýtt Vogatorg séð úr suðri
Tillaga Arkís, Landslags og Mannvits
Vogatorg mun tryggja samfellda græna tengingu milli Elliðaárdals og Laugardals. Göngu-, hlaupa og hjólaleiðir tengjast þar með áreynslulaust um stóran hluta borgarinnar. Torgið og aðliggjandi Borgarlínugötur verða með grænu og nútímalegu yfirbragði.
Tillaga Arkís, Landslags og Mannvits