Vistvænni
samgöngur

Helstu samgöngutengingar innan Breiðholtsins eru skilgreindar í hverfisskipulaginu ásamt tengingum við aðliggjandi borgarhluta, verslun og þjónustu

Samkvæmt aðalskipulagi og samgöngusáttmála ríkis og sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er unnið að því að bæta almenningssamgöngur og göngu- og hjólainnviði til að gera fleirum kleift að nota vistvæna samgöngumáta.

Þetta er í takt við stefnu Reykjavíkurborgar um eflingu vistvænna ferðamáta, til að fá fleiri til að hjóla, ganga og nota almenningssamgöngur. Styrking nærþjónustu í hverfum borgarinnar, í þægilegu göngufæri fyrir flesta íbúa, getur einnig minnkað álag á gatnakerfið og stuðlað samhliða að heilsueflingu.

Unnið er að því að bæta almenningssamgöngur og göngu- og hjólainnviði til að gera fleirum kleift að nota vistvæna samgöngumáta

Stefnukort um samgöngur
Yfirlitskort yfir helstu samgönguleiðir í Breiðholtinu, bæði göngu- og hjólastíga, tengingar við borgarhlutann, borgargötur og lykilstöðvar og leiðir almenningssamgangna.
Kort: Reykjavíkurborg.

Almenningssamgöngur

Áhersla er lögð á gott almenningssamgöngukerfi. Lykilstöðvar og leiðir almenningssamgangna eru sýndar á samgöngukorti hverfisskipulagsins fyrir borgarhlutann en jafnframt áréttað að útfærsla leiðakerfis Strætó fellur ekki undir verkefni hverfisskipulagsins.

Breiðholtið, sérstaklega Neðra-Breiðholt, býr að því að ein stærsta skiptistöð Strætó er í Mjódd. Þar verða gerðar umfangsmiklar breytingar með sérstöku deiliskipulagi utan hverfisskipulagsins. Þær munu m.a. fela í sér umbætur á umhverfi skiptistöðvarinnar. Einnig er áætlað að þar verði skiptistöð fyrir Borgarlínu í framtíðinni, á leið upp í gegnum Neðra- og Efra-Breiðholt.

Jafnframt hefur verið ákveðið, í kjölfar ábendinga í hverfisskipulagssamráðinu sumarið 2020, að kanna  byggingu bílastæðahúss í Mjódd í tengslum við Borgarlínulegg upp í Efra-Breiðholt. Bílastæðahúsið er sérstaklega ætlað fólki sem sækir vinnu og skóla í Breiðholti.

Gatnamót Höfðabakka og Hóla verða enn fremur tekin til sérstakrar skoðunar samfara hönnun á leið Borgarlínu um svæðið. Hugmynd um leið fyrir almenningssamgöngur úr Jaðarseli í Seljahverfi yfir í Kópavog verður skoðuð með Strætó.

 

Kanna á byggingu bílastæðahúss í Mjódd tengt Borgarlínulegg upp í Efra-Breiðholt. Bílastæðahúsið er sérstaklega ætlað fólki sem sækir vinnu og skóla í Breiðholti

Borgarlína í Breiðholti 2029
Uppbygging Borgar­línunnar er langtímaverkefni og mun borgar­línu­leiðum fjölga jafnt og þétt á tímabili samgöngusátt­mála höfuðborgarsvæðisins. Áætlanir gera ráð fyrir því að árið 2029 verði tenging við Breiðholt orðin að veruleika.
Kort: borgarlinan.is

Borgargötur eru lykilgötur

Borgargötur eru lykilgötur innan hvers hverfis, ekki síst með tilliti til tenginga við helstu verslunar- og þjónustusvæði innan hverfis og tenginga við önnur hverfi.

Borgargata í hverfisskipulagi vísar til göturýmis þar sem hús, gata og opin rými mynda órofa heild en aðstæður geta þó verið mjög ólíkar á milli hverfa. Borgargötur njóta forgangs þegar kemur að endurhönnun og fegrun hverfa. Áhersla er lögð á að gera vistvænum ferðamátum hátt undir höfði við borgargötur og að aðgengi allra sé tryggt, óháð hreyfigetu. Við þær eru oft hverfiskjarnar með fjölbreyttri nærþjónustu og hverfistorg og almenningsrými eru jafnan hönnuð í tengslum við borgargötur. Tímabundin starfsemi, líkt og matarvagnar og/eða torgsala, er heimiluð við borgargötur.

Hleðslustæði, deilibílar og grenndarstöðvar

Við borgargötur verða byggðir upp ýmsir innviðir sem styrkt geta vistvæna ferðamáta. Grenndarstöðvum með djúpgámum verður komið fyrir við borgargötur, nærri hverfiskjörnum, svo þær séu í þægilegri göngufjarlægð og á svæðum sem margir eiga erindi um reglulega. Einnig er lögð áhersla á að koma fyrir hleðslustöðvum og stæðum fyrir deilibíla við borgargöturnar.

Áhersla er lögð á að gera vistvænum ferðamátum hátt undir höfði við borgargötur og að aðgengi allra sé tryggt óháð hreyfigetu

Neðra-Breiðholt: Arnarbakki, milli hverfiskjarnans og Álfabakka, skal endurnýjaður sem borgargata. Gatan verður endurhönnuð fyrir alla samgöngumáta og nýtt hverfistorg við hverfiskjarnann mun tengjast borgargötunni.

Seljahverfi: Rangársel og Hólmasel eru skilgreindar sem borgargötur. Gert er ráð fyrir nýju hverfistorgi við Rangársel sem tengjast mun fyrirhugaðri uppbyggingu hverfiskjarna á svæðinu. Við götuna eru skilgreindar lykilstöðvar almenningssamgangna í hverfinu.

Efra-Breiðholt: Austurberg, milli Fellaskóla og Hólabrekkuskóla, ásamt Norðurfelli og Suðurhólum verða endurhannaðar sem borgargötur. Við hverfiskjarna við Eddufell, Hólagarð og Austurberg er gert ráð fyrir hverfistorgum sem tengjast  borgargötunni. Borgargatan er einnig lykilleið almenningssamgangna í hverfinu.

Borgargötur
Við borgargötur er iðandi mannlíf og fólk ferðast gangandi, hjólandi, í bílum og með almenningssamgöngum.
Mynd: DLD – Dagný Land Design ehf.
Þjónusta við borgargötur
Myndin sýnir þjónustu sem mætti byggja upp við Austurberg sem borgargötu, s.s. með deilibílum og hjólaleigum, djúpgámum og biðskýlum.
Mynd: DLD – Dagný Land Design ehf.

Bílastæði

Markmið hverfisskipulagsins er að bílastæðum í hverfunum þremur fjölgi einungis lítillega, þrátt fyrir uppbyggingu og fjölgun íbúða, þannig að hlutfall bílastæða á íbúð verði ekki hærra en það var fyrir gildistöku hverfisskipulagsins.

Öll bílastæði sem skilgreind eru í eldra deiliskipulagi eru yfirfærð í heimildir hverfisskipulagsins. Bílastæðum fækkar því ekki frá því sem var. Ekki er hins vegar heimilt að fjölga bílastæðum vegna aukaíbúða í sérbýlishúsum. Við nýja uppbyggingu, s.s. á þróunarsvæðum eða þegar heimildir til viðbygginga og ofanábygginga á fjölbýlishús og atvinnuhúsnæði eru nýttar, þarf að fylgja gildandi bíla- og hjólastæðareglum Reykjavíkur.

Öll bílastæði sem skilgreind eru í eldra deiliskipulagi eru yfirfærð í heimildir hverfisskipulagsins

Göngu- og hjólastígar

Hlutur hjólreiða hefur vaxið mjög í Reykjavík á undanförnum árum samhliða markvissri uppbyggingu hjólastíga. Í hverfisskipulaginu er áfram unnið að því að efla hjólreiðar sem samgöngumáta og tryggja  greiðar og öruggar leiðir innan og á milli hverfa, borgarhluta og byggðarlaga.

Lega helstu göngu- og hjólastíga kemur fram á hverfisskipulagsuppdrætti og á stefnukorti um samgöngur fyrir hvert hverfi. Byggt er að mestu á Hjólareiðaáætlun Reykjavíkurborgar og horft til þess að stígarnir tengist stígum aðliggjandi borgarhluta.

Í skilmálum hverfisskipulags kemur einnig fram að við skóla, verslanir og þjónustu- og annað atvinnuhúsnæði skuli fjöldi og fyrirkomulag hjólastæða vera samkvæmt ákvæðum gildandi bíla- og hjólastæðareglna Reykjavíkur.