Þróunarsvæði

í Breiðholti

Í Breiðholti hafa sjö svæði verið afmörkuð sem þróunarsvæði. Þar er  fyrirhuguð uppbygging sem hentar betur að þróa og skilgreina í hefðbundnum deiliskipulögum sem verða síðar sameinuð hverfisskipulaginu

Deiliskipulög við Arnarbakka og Eddufell-Völvufell voru unnin samhliða hverfisskipulaginu. Önnur samþykkt þróunarsvæði í Breiðholti eru Jórufell-Norðurfell, Suðurfell og  Suðurhólar-Hólagarður í Efra-Breiðholti, Mjódd í Neðra-Breiðholti og Rangársel-Hólmasel í Seljahverfi.

Deiliskipulög við Arnarbakka og Eddufell-Völvufell voru unnin

samhliða hverfisskipulaginu

Jórufell-Norðurfell

Þróunarsvæðið nær yfir byggðina við Jórufell og Iðufell ásamt aðliggjandi bílastæðum og borgarlandi. Í samráðsferli við gerð hverfisskipulags komu upp hugmyndir um að þróa nýja byggð á þessu svæði í samvinnu við Félagsbústaði sem eiga allar íbúðir í fjölbýlishúsinu við Jórufell. Einnig stendur til að leggja niður leikskólann Ösp við Iðufell og sameina hann öðrum leikskóla í hverfinu. Kjörið tækifæri er því til að endurskoða landnýtingu og þróa byggðina.

Í greinargerð hverfisskipulags er gerð grein fyrir helstu áherslum sem búast má við að verði lagðar til grundvallar í vinnu við nýtt deiliskipulag þróunarsvæðisins. Byggingarmagn innan svæðisins gæti aukist með nýbyggingum og/eða viðbyggingum og ofanábygginum á núverandi hús. Gert er ráð fyrir að húsnæði leikskólans Aspar verði fjarlægt en skoða skuli í deiliskipulagi  hvort haldið verði í önnur hús eða þau rifin. Hæðafjöldi húsa verði ekki meiri en fimm hæðir. Eingöngu verði gert ráð fyrir íbúðarhúsnæði á svæðinu, allt að 200 íbúðum. Lögð verði áhersla á að útbúa skjólgott dvalar/leiksvæði sunnanvert á svæðinu.

Ósk um stærri fjölskylduíbúðir

Í samráðsferli hverfisskipulagsins kom fram eindregin ósk um að stærri fjölskylduíbúðum (4+ herbergi) verði fjölgað í Efra-Breiðholti þar sem hlutfall þeirra er frekar lágt miðað við meðaltal borgarinnar.

Þannig er hægt að auðvelda fólki að stækka við sig innan hverfisins þegar fjölskyldan stækkar, nýta betur aðstöðu leik- og grunnskóla og styrkja grundvöll fjölbreytts íþrótta- og tómstundastarfs og verslunar og þjónustu. Á þróunarsvæðinu við Jórufell-Norðurfell skal lögð sérstök áhersla á hagkvæmar fjölskylduíbúðir.

Á þróunarsvæðinu við Jórufell-Norðurfell skal lögð sérstök áhersla á hagkvæmar fjölskylduíbúðir

Þróunarsvæðið við Jórufell-Norðurfell
Svæðið er alls 21.366 m² og nær yfir lóðirnar Jórufell 2-12, Iðufell 14 og 16 og aðliggjandi bílastæði og borgarland.
Mynd: Reykjavíkurborg.
Jórufell og Iðufell
Í samráðsferli við gerð hverfisskipulags komu fram hugmyndir um að þróa nýja byggð á afmarkaða  svæðinu sem hér er sýnt, í samvinnu við Félagsbústaði sem eiga allar íbúðir í fjölbýlishúsinu við Jórufell.
Mynd: Bragi Þór Jósefsson

Arkitektasamkeppni

Í samstarfi við Arkitektafélag Íslands hafa verið lögð drög að samkeppni um deiliskipulag þróunarsvæðisins til að fá fram fjölbreyttar hugmyndir um þróun byggðarinnar. Áhersla er lögð á að íbúar hverfisins verði upplýstir um fyrirhugaða samkeppni og jafnframt tryggt að íbúar geti komið á framfæri hugmyndum fyrir samkeppnislýsinguna.

Suðurfell

Þróunarsvæðið er í brekkunni austan við Suðurfell. Svæðið er óbyggt og myndar jaðar syðsta hluta hverfisins að Elliðaárdal. Einkennandi í Efra-Breiðholti er gisin sérbýlishúsabyggð sem mótar jaðar byggðarinnar að dalnum og útivistarsvæðum alls staðar nema við Suðurfell. Ný byggð gisinna, lágreistra og sérstæðra húsa á þróunarsvæði við Suðurfell er því rökrétt framhald og lokar kransinum um hverfið.

Í greinargerð hverfisskipulags er gerð grein fyrir helstu áherslum sem búast má við að verði lagðar til grundvallar í vinnu við nýtt deiliskipulag þróunarsvæðisins. Þar kemur m.a. fram að gera eigi ráð fyrir allt að 50 íbúðum á svæðinu, í tveggja til þriggja hæða húsum sem lagi sig að brekkunni. Áhersla gæti orðið á stærri fjölskylduíbúðir, eins og kallað var eftir af íbúum í samráðsferli hverfisskipulagsins. Hugað verði að því hvort lóðir innan þróunarsvæðisins uppfylli skilyrði sem grænar þróunarlóðir, samkvæmt markmiðum Græna plansins, sóknaráætlunar Reykjavíkur til 2030.

Búast má við allt að 50 íbúðum á svæðinu, í tveggja til þriggja hæða húsum sem lagi sig að brekkunni

Þróunarsvæðið við Suðurfell
Myndin til vinstri sýnir staðsetningu þróunarsvæðisins í brekkunni austan við Suðurfell. Þar er fyrirhugað að koma fyrir allt að 50 íbúðum. Á loftmyndin til hægri er horft yfir svæðið til suðvesturs.
Myndir: Reykjavíkurborg og Bragi Þór Jósefsson

Mjódd

Skipulag og framtíðaruppbygging í Mjódd er utan ramma hverfisskipulags. Um er að ræða tvö þróunarsvæði í hverfisskipulagi, Norður- og Suður-Mjódd, og stendur deiliskipulagsvinna yfir fyrir bæði svæðin. Þegar uppbyggingu á svæðunum  verður lokið, í samræmi við nýtt deiliskipulag, verður það sameinað hverfisskipulaginu.

Norður-Mjódd

Svæðið er skilgreint sem miðsvæði og borgarhlutakjarni í aðalskipulagi. Þar er fyrst og fremst gert ráð fyrir starfsemi sem þjónar heilum borgarhluta, s.s. verslun og þjónustu, skrifstofum og stofnunum ásamt afþreyingu og íbúðum, einkum á efri hæðum bygginga. Rýmri heimildir gilda um reksturs veitinga- og skemmtistaða á miðsvæðum en annars staðar.

Í aðalskipulagi er svæðið einnig skilgreint sem sérstakur uppbyggingarreitur fyrir þéttingu og blöndun byggðar. Gera má ráð fyrir nokkurri aukningu í atvinnuhúsnæði og 100-200 íbúðum innan svæðisins. Horft er til þess að leysa bílastæðaþörf  neðanjarðar eða með bílastæðahúsi.

Ný íþróttamannvirki í Suður-Mjódd
Myndirnar sýna íþróttamannvirki ÍR í Suður-Mjódd. Fjölnotahúsið, sem búið er að reisa ásamt hliðarbyggingu, sést  efst á teikningunni til hægri og fyrir neðan það, hægra megin á myndinni, er parkethúsið svokallaða. Gert er ráð fyrir að eldri borgarar í nærliggjandi íbúðabyggð nýti sér aðstöðuna í báðum byggingum til íþróttaiðkunar og hreyfingar og geti sótt sér þar félagsskap.
Myndir: Bragi Þór Jósefsson og Landhönnun landslagsarkitektar.

Suður-Mjódd

Þróunarsvæðinu má skipta í þrennt eftir skilgreindri landnotkun í aðalskipulagi. Norðaustast á svæðinu, meðfram Breiðholtsbraut og við Árskóga og Skógarsel, er skilgreint svæði fyrir íbúðabyggð. Hluti svæðisins er sérstakur uppbyggingarreitur í aðalskipulagi og er uppbygging á þeim reit vel á veg komin. Norðvestan við íbúðabyggðina, meðfram Reykjanesbraut, er svo skilgreint miðsvæði í aðalskipulagi. Það svæði er enn óbyggt en þar eru heimildir til starfsemi, eins og þær eru skilgreindar í aðalskipulagi, sambærilegar og á miðsvæði í Norður-Mjódd. Þriðji hluti svæðisins er íþróttasvæði ÍR.

Íþróttasvæði ÍR

Í Suður-Mjódd er skilgreint ríflega 10 hektara íþróttasvæði fyrir ÍR með íþróttahúsum, -völlum og æfingasvæðum. Nýlega var tekið í notkun ríflega 4.200 m² fjölnotahús með hálfum knattspyrnuvelli og æfingaaðstöðu fyrir frjálsar íþróttir, ásamt rúmlega 1.100 m² hliðarbyggingu með áhorfenda- og búningsaðstöðu, tækni- og áhaldageymslu og glæsilegum lyftingasal. Framkvæmdir hófust árið 2019 og lauk þeim vorið 2020. Kostnaður var rúmur milljarður króna.

Á svæði ÍR hefur staðið yfir bygging um 4.200 m² íþróttahúss við hlið fjölnotahússins. Þetta er svonefnt parkethús þar sem er hægt að æfa og keppa í ýmsum íþróttum. Íþróttasalurinn er um 2.400 m² á einni hæð og þar er pláss fyrir um 800 áhorfendur. Hann uppfyllir kröfur um keppni í bæði handbolta og körfubolta. Framkvæmdir hófust árið 2020 og verklok eru áætluð sumarið 2022. Kostnaður við verkið er áætlaður 1.250 milljónir króna.

Í Suður-Mjódd er skilgreint ríflega 10 hektara íþróttasvæði fyrir ÍR með íþróttahúsum, íþróttavöllum og æfingasvæðum

Íþróttasvæði ÍR
Staðsetningu helstu íþróttamannvirkja á ÍR-svæðinu í Mjódd:
1. Fjölnotahúsið, 2. Parkethúsið, 3. Gervigrasvöllur, 4. Knattspyrnuæfingavöllur, 5. Æfingavöllur fyrir frjálsar.
Teikning: Landhönnun landslagsarkitektar.

Suðurhólar-Hólagarður

Óbyggt svæði meðfram Suðurhólum, austan við lóðir leikskólanna Hólaborgar og Suðurborgar, er skilgreint sem þróunarsvæði fyrir nýja íbúðabyggð í aðalskipulagi Reykjavíkur. Í hverfisskipulagi Breiðholts var ákveðið að útvíkka þetta þróunarsvæðið og gera um það sérstakt deiliskipulag sem tekur einnig til leikskólalóðanna og verslunarkjarnans við Hólagarð, ásamt aðliggjandi bílastæðum.

Í greinargerð hverfisskipulags er gerð grein fyrir helstu áherslum sem búast má við að verði lagðar til grundvallar í vinnu við nýtt deliskipulag fyrir þróunarsvæðið. Gert er ráð fyrir að lóð Suðurborgar stækki til austurs svo afmörkun hennar í skipulagi verði til samræmis við raunverulega notkun og afmörkun hennar nú þegar. Á óbyggðu svæði austan við leikskólana er gert ráð fyrir að afmarka nýjar byggingarlóðir fyrir íbúðarhúsnæði, samtals um 40 íbúðir í tveggja til þriggja hæða sambyggingum. Fótboltavöllur er á þessu svæði í dag, sem ráðgert er að flytja á opið svæði tengt megingöngustíg hverfisins, sem liggur fyrir ofan lóðirnar.

Efra-Breiðholt
Myndin sýnir núverandi stöðu við Hólagarð, til hægri á miðri myndinni.
Mynd: Reykjavíkurborg.

Allt svæðið við Suðurhóla-Hólagarð er skilgreint sem þróunarsvæði og verður gert sérstakt deiliskipulag um það

Hólagarður-Suðurhólar
Skyggði reiturinn á myndinni til vinstri sýnir þróunarsvæðið sem er alls ríflega 35.000 m². Á myndinni til hægri sést afmörkun svæðisins á loftmynd.
Myndir: Reykjavíkurborg og Trípólí arkitektar.

Rangársel – Hólmasel

Í framhaldi af kynningu á vinnutillögum hverfisskipulags sumarið 2020, þar sem kynntar voru hugmyndir um uppbyggingu meðfram Rangárseli og Hólmaseli,  var ákveðið að gera umrætt svæði að þróunarsvæði til að geta unnið þær hugmyndir betur í  sérstöku deiliskipulagi, bæði í samráði við hagsmunaaðila og íbúa og í takt við áherslur aðalskipulags Reykjavíkur.

Í umfjöllun um styrkingu hverfiskjarna hér á vefsíðunni, er fjallað um þær áherslur sem hverfisskipulag gerir ráð fyrir að horft verði til við deiliskipulagsgerð á svæðinu, s.s. um áherslu á verslun og þjónustu á jarðhæðum, íbúðir á efri hæðum og góð tengsl við opin svæði.

Ragnársel-Hólmasel
Hverfiskjarninn við Rangársel-Hólmasel í dag.
Mynd: Reykjavíkurborg.