Samráð

Stór hluti af vinnu við gerð skipulagsáætlana í Reykjavík er samráð við almenning og hagsmunaaðila.

Í samráði felst að taka sameiginlegar ákvarðanir og samræma aðgerðir, kynna og veita fræðslu um skipulagsáætlanir og skipulagið. Hluti af því er að leita eftir skoðunum/viðhorfum ólíkra hagsmunaaðila, hlusta og rökræða og taka mið af skoðanaskiptum í vinnu við að þróa borgarskipulagið.

Samráð er því skilgreint vinnuferli þar sem leitað er álits íbúa og framtíðarnotenda, hagsmunaaðila og opinberra umsagnaraðila. Þau gögn sem verða til hverju sinni í samráði eru notuð við frekari þróun og vinnslu skipulagsáætlana.

Ártúnshöfði og Elliðaárvogur

Rýnihópur
Ráðgjafar og fulltrúar borgarinnar fylgjast með vinnu í rýnihóp, sem ræðir hugmyndir um borgarskipulag.

Rýnihópar

Aldurskiptir rýnihópar úr Reykjavík og af höfuðborgarsvæðinu hafa verið fengnir til þess að fjalla um helstu skipulagshugmyndir svæðisins og meta þær út frá sínum daglegum athöfnum og þörfum.

Reykjavíkurborg hefur áður notað rýnihópa í samráði með góðum árangri við gerð hverfisskipulags Reykjavíkur og verða niðurstöður rýnihópanna notaðar til að þróa skipulagstillögurnar fyrir svæði 1 og 2.

Netsamráð

Finnska samáðskerfið Maptionnaire er nú notað í fyrsta sinn af Reykjavíkurborg til að leita viðbragða frá íbúum og hagsmunaaðilum. Kerfið er samtengt kortagrunni og hægt er að útbúa spurningalista um hvaðeina sem snertir skipulagið, s.s. samgöngumál, fyrirkomulag byggðar og almenningsrýma, verslun og þjónustu o.s.frv. Margar borgir víða um heim nota Maptionnaire í samráðs við íbúa um skipulagsmál og þjónustu sem borgirnar veita.

Niðurstöðunum er safnað saman og notaðar til að gera lagfæringar á skipulagstillögum. Rétt er að geta þess að þetta netsamráð fylgir lögum um persónuvernd þar sem ekki verða til persónugreinaleg gögn.

Sólveig Sigurðardóttir, arkitekt FAÍ, verkefnisstjóri hjá
skipulagsfulltrúa Reykjavíkur

Aðferðir og tímaáætlun – fasaskipt

Fyrsti fasi samráðs- og kynningar á áformum um uppbyggingu Ártúnshöfða og Elliðaárvoga fór fram samhliða samkeppni um skipulag svæðisins og áfram á vinnslutíma rammaskipulagsins. Á því stigi var haft samráð við lóðarhafa, rekstraraðila á svæðinu og opinbera aðila.

Með forkynningu á þeim tillögum sem nú liggja fyrir að skipulagi svæðisins er verið að leita eftir athugasemdum og ábendingum frá almenningi. Áhersla er lögð á að auðvelt sé að koma með athugasemdir og ábendingar sem notaðar verða til að bæta skipulagstillögurnar áður en þær fara í formlegt samþykktarferli.

Stefnt er að því að formlegt samþykktarferli á tillögum að deiliskipulagi fyrir svæði 1 og 2 hefjist þegar búið verður að vinna úr öllum ábendingum og athugasemdum sem fram kunna að koma í forkynningu verkefnisins.

Annar fasi – Forkynning á „vinnutillögum“

  1. Opnun vefsvæðis þar sem helstu áherslur vinnutillagna eru kynntar
  2. Fjölbreyttir rýnihópar fengnir til að ræða helstu áherslur og útfærslur vinnutillagna
  3. Netsamráð – borgarbúum gefið tækifæri til að koma á framfæri hugmyndum um úrbætur og breytingar á vinnutillögum í gegnum netsamráðskerfið Maptionnaire. Taktu þátt í kortakönnuninni hér…!
  4. Úrvinnsla samráðs – samandregnar niðurstöður notaðar til að bæta skipulagstillögurnar
Hópavinna
Vinnuhópur borgarbúa að störfum í samráði.
Rýnihópur
Ráðgjafar og fulltrúar borgarinnar fylgjast með vinnu í rýnihóp, sem ræðir hugmyndir um borgarskipulag.

Þriðji fasi – Lögbundin kynning

  1. Kynning á fullmótuðum tillögum – lögbundin kynning
  2. Kynningarsíða uppfærð með tillögum
  3. Sýning á tillögum og viðvera á svæðinu
  4. Viðburðir: Streymisfundir, gönguferðir, fræðsluerindi o.s.frv.
  5. Athugasemdir notaðar til að laga fullmótaðar tillögur

Sendu okkur línu ef þú vilt koma einhverju á framfæri

Hvort sem þú ert með ábendingu, spurningu eða hrós tökum við vel á móti þér ! *
Okkur Form