Elliðaárvogur, Ártúnshöfði

Nýr borgarhluti í mótun

Ártúnshöfði, Elliðaárvogur er stærsta þróunar- og uppbyggingarsvæði Reykjavíkur. Áætlað er að í þessum nýja borgarhluta rísi allt að 8000 íbúðir og að þar búi allt að 20.000 borgarbúar.   Á fyrstu uppbyggingarsvæðunum  er gert ráð fyrir 3500 íbúðum, tveimur grunnskólum og einum safnskóla  í bland við blómlega þjónustu- og  atvinnustarfsemi við Krossamýrartorg. Hryggjarstykki uppbyggingarinnar er meðfram fyrirhugaðri Borgarlínu sem liggur í gegnum mitt skipulagssvæðið. 

Ártúnshöfði og Elliðaárvogur

Kynning á skipulagstillögum 

Gott borgarumhverfi tekur mið af daglegum athöfnum og þörfum borgarbúa. Því er mikilvægt er að heyra raddir mögulegra íbúa svæðisins sem og annarra borgarbúa áður en lokahönd er lögð á skipulagsáætlanirnar. 

Sendu okkur línu ef þú vilt koma einhverju á framfæri

Hvort sem þú ert með ábendingu, spurningu eða hrós tökum við vel á móti þér ! *
Okkur Form

Grænar áherslur

Staðsetning svæðisins er einstök. Nálægð við strandlengjuna og útivistarsvæði Elliðaárdals skapar svæðinu mikla sérstöðu í borginni. Elliðaárvogur er einn veðursælasti staðurinn í Reykjavík en þar gætir ekki norðanstrengs og Ártúnshöfðinn skýlir fyrir suðaustanátt. Miðlæg lega þess á höfuðborgarsvæðinu og nálægð við stofnæðar eru forsendur fyrir þéttbyggðu borgarhverfi sem styður við breyttar áherslur í samgöngumálum með Borgarlínu.

Leiðarljós allrar skipulagsvinnu er að styðja við markmið borgarinnar í loftslagsmálum sem stuðla að sjálfbærri þróun borgarumhverfisins. Frekari upplýsingar um fyrirhugaða uppbyggingu er að finna undir Áætlanir

Borgarhlutinn byggist upp í takt við  megináherslur Græna plansins sem er víðtæk áætlun um fjárfestingu, framkvæmdir og atvinnusköpun í Reykjavík.  Elliðaárvogur, Ártúnshöfði er  umhverfisvæn byggð í góðum tengslum við hágæða almenningssamgöngur þar sem áhersla er lögð á gangandi vegfarendur, hjólreiðar og rafskútur.  Frábær  þjónusta við íbúa borgarhlutans er sett á oddinn. Uppbyggingin miðar að því að á svæðinu verði fjölbreytt framboð íbúða fyrir alla.  Ofurháersla er lögð á grænt og fallegt umhverfi.  Stefnt er að því að hverfi borgarhlutans fari í gegnum umhverfisvottunarferli  og að borgarhlutinn verði sá fyrsti sem fái  sérstaka Umhverfisvottun samkvæmt alþjóðlegum stuðlum.

Með tilkomu Borgarlínu mun Ártúnshöfði verða beintengdur miðborginni  og tengja saman  menningar og mannlífsflóru austur- og vesturhluta borgarinnar.

Krossamýrartorg – hjarta hverfisins

Krossamýrartorg stendur við Borgarlínuásinn sem liggur í gengum miðju svæðisins. Við torgið verður menningarhús og fjölbreytt verslun og þjónusta. Fyrir aftan menningarhúsið er almenningsgarður.

Yfirlit yfir skipulagssvæðið
Uppdráttur sem sýnir svæði 1 og 2 sem eru afmörkuð með rauðir brotinni línu.

Hamarsstígur – grænt svæði og íbúðarbyggð
Hamarstígur liggur í grænu svæði og garði á milli svæðis 1 og 2. Íbúðarbyggðin trappar sig niður að græna svæðinu.

Breyttir tímar kalla á breytta notkun

Hugmyndir um þróun Ártúnshöfða og Elliðaárvogs hafa lengi verið á dagskrá. Árið 2015 var haldin hugmyndasamkeppni um þróun svæðisins og í framhaldi var unnið rammaskipulag sem var samþykkt í ársbyrjun 2016. Frá þeim tíma hefur verið unnið að deiliskipulagi einstakra hluta svæðisins og hefur t.d. skipulag fyrir stækkun Bryggjuhverfis til vesturs þegar verið samþykkt. Nánar er gerð grein fyrir þessu undir Áætlanir

Síðustu áratugi hefur plássfrek iðnaðarstarfsemi  einkennt stóran hluta svæðisins. Gróf iðnaðarstarfsemi mun víkja af svæðinu en gert er ráð fyrir að léttari iðnaðarstarfsemi sunnar á svæðinu  haldi sér um sinn.   Fyrirhuguð uppbygging muni styðja við núverandi starfsemi á nærliggjandi svæðum.  Til verður öflugur borgarkjarni við Elliðaárvog Ártúnshöfða sem mun styrkja öll hverfi í austurhluta borgarinnar.

Rammaskipulagshöfundur segir frá vinnunni við skipulagið

Þráinn Hauksson
landslagsarkitekt FÍLA, Landslag ehf. Rammaskipulagshöfundur. Landslagshönnun og gerð hönnunarhandbókar.

Fjöldi íbúða og
umhverfisvottun

Á svæðum 1 og 2 er gert ráð fyrir allt að 3.500 íbúðum í bland við atvinnustarfsemi og blómlegt borgarlíf. Tillögurnar hafa verið unnar í samræmi við áherslur aðalskipulags og taka mið af nútímalegum áherslum í borgarþróun og skipulagi. Skipulagsáætlanir þessara svæða verða umhverfisvottaðar af fagaðilum.

Páll Gunnlaugsson deiliskipulagshöfundur ræðir áskorirnar við skipulagið

Páll Gunnlaugsson
arkitekt FAÍ, ASK arkitektar. Deiliskipulagshöfundar svæðis 1.

Björn Guðbrandsson,
arkitekt FAÍ, ARKÍS arkitektar ehf. Rammaskipulagshöfundar og deiliskipulagshöfundar svæðis 2.

Björn Guðbrandsson deiliskipulagshöfundur ræðir áskorirnar við skipulagið

Svæði 1 – Krossamýrartorg
Leið Borgarlínu er merkt með rauðu. Krossamýrartorg er fyrir miðri mynd við Borgarlínuna og tillaga að almenningsgarði norðan við nýtt menningarhús sem stendur við torgið.

Svæði 2 – Sævarhöfði
Svæði 2 liggur undir Sævarhöfða. Fremst á myndinni er Geirsnefið og Elliðaá.

Leið Borgarlínu er merkt með rauðu. Fjærst á myndinni er græna svæði við Hamarinn milli svæðis 1 og 2.

Sundlaugin við Elliðavoginn
Yst á svæðinu við Elliðavoginn er gert ráð fyrir sundlaug með heitum og köldum pottum og sjósundsaðstöðu.

Svæði 3 – Elliðavogur
Á svæði 3 sem liggur við Elliðavogi verður hverfistorg sem tengist kanal, sundlaug hverfisins og fjölbreyttum gönguleiðum. Svæðið mun bjóða uppá frábæra möguleika á að stunda fjölbreytta afþreyingu eins og siglingar, róður og aðrar tómstundir.

Sendu okkur línu ef þú vilt koma einhverju á framfæri

Hvort sem þú ert með ábendingu, spurningu eða hrós tökum við vel á móti þér ! *
Okkur Form